Contact

Praktijk Hypnotherapie Walcheren
Oude Dijk 14
4339 NJ Nieuw en Sint Joosland
Telefoon 06-13688624
Email: info@hypnotherapie-walcheren.nl of jolandapolderdijk@hotmail.com

Bereikbaar per fiets, brommer of auto. Bus: Arnemuiden, 1 km lopen, Trein station Arnmuiden : 2 km lopen

Voldoende parkeer gelegenheidop eigen terrein

 

Privacyverklaring

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende
therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de
WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en
gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een
andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt
worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan
opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereen-
komst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
hypnotherapie’, of ‘psychosociaal consult’
– de kosten van het consult

 

Route:

Enige tijd geleden is de route gewijzigd en sommige navigatiesystemen geven niet de juiste weer. De Oude Dijk is éénrichtingsverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer. Als je naar mijn praktijk komt, mag je dus alle twee de kanten uit rijden. 

–     Via de A58, komende vanuit Bergen op Zoom en Goes:
Neem afslag 37 Arnemuiden. Neem op de rotonde vóór het dorp Arnemuiden de 3e afslag en dan direct  links naar beneden rijden. Dit is de Oude Dijk. Je mag hier doorrijden want je bent bestemmingsverkeer.

–      Via  de A58  vanaf Vlissingen en Middelburg:
Neem afslag 37 Arnemuiden, rotonde voor 3/4 nemen en over het viaduct. Ook dan kom je uit bij de rotonde voor Arnemuiden. Neem dan  de  2e afslag en  dan meteen links naar beneden. Dit is de Oude Dijk. Je mag hier doorrijden want je bent bestemmingsverkeer.

 

plattegrond naar de praktijk

Klik hier voor de route naar Hypnotherapie-Walcheren in Google-Maps