Prijzen

Een consult bedraagt € 80,- per uur . Graag contante betaling na iedere sessie , want ik heb geen pinapparaat. Vervolgens krijg je een nota die u kunt opsturen naar de zorgverzekeraar.
Bij een aanvullende verzekering wordt een consult vaak deels vergoed, zonder dat dit van je eigen risico afgaat.
Dit kun je nagaan op deze webpagina.
Of neem eerst contact op met je verzekering, dan is het wel belangrijk om de onderstaande nummers te noemen.

NBVH lidnr. 03016

Wanneer u een klacht heeft, wendt u zich dan in eerste instantie tot mij / de therapeut. Hopelijk is dat voldoende en kan de klacht naar tevredenheid worden opgelost. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich melden bij de beroepsvereniging (NBVH).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 403452R en val ik onder hun Tuchtrecht. Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is door de beroepsvereniging (NBHV) geregeld. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

www.SCAG.nl

AGB zorgverlenersnr 90028293

Praktijk AGB code 90070729

KVK: 52449580

Een consult dat 24 uur van te voren wordt afgezegd zal niet in rekening worden gebracht.